Medyum Zaher - 2020

MEDYUM KİMDİR- Zaher SEKMEN

MEDYUM KİMDİR

Medyum kimdir demek “ruhötesi iletişim kurma deneylerinde, ruhlarla insanlar arasında aracılık ettiğini ileri süren kimse” olarak açıklamış TDK. Yani kısaca psişik insanlar için farklı bir şekilde çağrılma şeklidir. Psişik ise telepati, geleceği görme gibi doğaüstü güçlere sahip kimseler için kullanılan terimdir. Ancak ülkemizde medyum kimdir denildiği zaman ilk olarak akıllara cinlerle iletişim halinde olan kişiler akla gelmektedir. Bunun nedeni yüzyıllar boyunca insanların doğaüstü güçlerle hayatlarına müdahale gerektirdiğidir. Çünkü her ne şekilde yaşarsanız yaşayın bir şekilde hayatınızda olumsuzluklar olmuştur.

Bunun nedeni tabiat üstü varlıkların gerçekliğidir. Eğer bu güçlerle iletişim içerisinde olursanız gerçekten medyumların varlığını gözlerinizle görebilir, asıl amaçlarını ve bulunma nedenlerini anlayabilirsiniz.

Medyum tarihi Hz. Nuh döneminde başlamıştır. Hz. Nuh ile iletişime geçen ifrit cinleri onların helak olacağını söylemiş ve Hz. Nuh Allah’tan yardım istemiştir. Bunun üzerine gerçekleşen bir takım olaylar sonucu insanlar doğaüstü güçlerin olduğuna şahitlik etmiş ve medyumların gerçekliğine inanmışlardır. Bu olay Dünyanın ilk medyum ile karşılaşması olarak bilinmektedir.

Zaman içerisinde insanların dertlerinin artması ve sıkıntılarından kurtulmak istemeleri cinler ile iletişim kurarak başlamışlardır. Cinlerin sevdiği yiyecekleri vererek, onlara kendi isteklerini yaptırmaya başlamaları ile aslında büyük bir kapı açmışlar ve olaylar silsileleri başlatmışlardı. Herkes birilerine büyü yaptırmaya çalışmakta ya iyiliğini yada kötülüğünü istemekteydiler.

Hz. Davud döneminde azgınlık yapılarak herkes birbirine büyü yapmaya çalışmakta yada yapılan büyülerden korunmaktaydılar. Bu zaman içerisinde yazılan yazıtlar bulunarak hala medyumlar tarafından kullanılmaktadır. Bu dönemde çok fazla büyü yapıldığını Hz. Davud’un hayatını inceleyerek anlayabiliriz. Hz. Davud israil oğullar soyunun 7. Çocuğudur. İsrailoğulları bugün İsrail devletini oluşturan kabiledir. İsrail devletinin bayrağı ise büyülerde sıklıkla görebileceğiniz Su ve ateş anlamlarını taşıyan iki eril ve dişi yıldızın birleşimi olarak oluşan bayrak aslında neredeyse bütün büyülerin temelinde kullanılan işarettir.

Medyum  Kimdir (Tarihçesi)

Bu medyum tarihinin ilk başlangıçlarından birisidir. İnsanların birbirleri ile olan husumeti sonucu medyumlar ortaya çıkmış bütün dünyaya yayılmıştı. O zamanlar medyum yerine cadı yada büyücü olarak adlandırılan bu kişiler hoşlanmadıkların kişilerin evlerine, ailelerine zarar verecek büyüler yapmaktaydılar. İşte tam bu sırada büyü çeşitlilikleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Her medyuma ak büyümü yada kara büyümü yaptığı sorulmaya başlanmış ve yaptıracakları işleme göre o medyuma yönelmeye başlamışlardır. Eğer medyum ak büyü yapıyorsa ona ak büyücü, eğer kara büyü yapıyorsa, kara büyücü olarak bilinmeye başlanmıştır.

Olayların en fazla yaşandığı dönemde Hz. Davut artık bütün bu olaylara son vermek adına bir çok girişimde bulunmuş ve olayları bitirmeye çalışmıştır.
Hz. Davut’un yaptığı işlemler sonucu uzun bir süre durulan büyücülük girişimleri Hz. Süleyman zamanına kadar sakin bir şekilde devam etmiştir.

Geçen zaman içerisinde güçlenen cinler yine güç istemekte, yine Hz. Davut zamanında çekmiş oldukları ziyafeti istemekteydiler. Yine insanların nefsine yenik düşmeleri sonucu büyüler artmış büyücüler çoğalmıştı. Hz. Süleyman’ın Dünya’ya gelmesiyle birlikte büyücülerin sonu da aslında gelmişti. Çünkü Hz. Süleyman’ın gücüne ve ilmine hiçbir cin sahip değildi. Birçok cine gücünü gösteren

Hz. Süleyman ölmeden önce kendisine yapmış olduğu koruma büyüsü hala bir çok kişinin kendisine uygulamış olduğu korunma biçimlerinden birisidir.

Hz. Süleyman döneminde neredeyse büyücülüğün sonuna gelinmiş olması ortalığın durulmasına neden olmuştur. Hz. Süleyman’ın cinlerle yaptığı görüşmeler sonucu o zamanlar kaderin değişmesi sonucu oluşan sıkıntıların giderilmesi gerektiğini ancak böyle bir durumda müdahale etmeleri gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine yeni bir büyü çeşidi çıkmış ve kırmızı büyüler hayatımıza dahil olmuştur.

Loading comments...