Medyum Zaher - 2020

LEDUN İLMİ NEDİR

LEDUN İLMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER ?

Ledün (Bâtın)ilmi Vehbi bir ilimlerdendir. Bir nevi gayb ya da sır bilgisidir. Duyu, akıl ve tecrübe dışında elde edilen bir ilimdir. Okuyarak, çalışarak öğrenilmesi mümkün olmamaktadır. Kuran-ı Kerim’de Hz.Hızır’a verilen ledün ilmi olarak bahsedildiği için bu isim verilmiştir. ledun ilmi nedir
Allah (cc.) tarafından insan kalbine ilham olarak verilen bir ilim olmamla birlikte akla ve anlatıma zıt gelebilir. Görünüşte imkânsız veya negatif (kötü) olarak algıladığımız hadiseler. Netice itibarıyla hayırlı ve mübarek işlere neden olabilir. İşte ledün ilmine sahip kişiler Allah (cc.)in ihsanı olarak hadiselerdeki gizli sırları ve hikmetleri bilirler, konuşurlar ve yaparlar. ledun ilmi nedir
Allah (cc.) tarafından bir kısım işinin  ehli olan evliya ve sıddıklara ledün ilmi ihsan edilmiştir. Bu zatlar keramet sahibi kimselerdir.  İlmi ledün, ilmi zahirden ayrılamaz ve bu iki ilme sahip kişilere Ulema-i rasihin denmektedir.
İnsan kalbinin çok hassas alıcılara sahip olması, zikir, fikir ve şükür ile kalplerinin şeffaflık kazanmasına sebep olmaktadır. Ledün ilmi ihsan edilen kişilerin kalpleri yukarıda bahsedilen hasletlerden dolayı letafet kazanmışlardır. Böyle temizlikteki kalplere Allah (cc.) tarafından sırlar ilham edilirmiştir.

İlmi Ledün  Kuran-ı Kerim de açıkça belirtilmiştir.

Kehf suresinde Hz. Musa ile Hızır arasında geçen olaylar anlatılırken Hz. Hızır’ın Ledün ilmine sahip olduğu beyan edilmektedir. Kehf suresindeki Hz. Musa ile Hz. Hızır Aleyhisselamın yolculukları boyunca olan olaylar ve sonunda Hızır Aleyhisselamın Hz.Musa Aleyhisselama olaylar neticesinde açıklamaları İlmi  ledünun mahiyeti hakkında bize semavi bilgi vermektedir.

Hz Musa (A.s) “ilmi ledün’u bana öğretir misin” diye Hz Hızır A.s istekte bulunmuştur ancak Hz Hızır, Allah (cc)in  “bana öğrettiği ilmin hepsini sen bilemezsin. Bu yüzden de yaptıklarıma sabredemezsin” demiştir.
Yine Kuran-ı Kerim de Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam ile Sebe Melikesi arasında geçen hadiseler anlatılırken ilmi ledun’den bahsedilmiştir. Vezir Asaf bin Berhiya’nın ledün ilmi sahibi olduğu beyan edilmiştir. Neml suresi (38-40)ayetler.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) de ehil olmayan kisilere bu ilim konusunda bilgi verilmesini yasaklamıştır. “Ey İbn-i Abbas insanlara akıllarının almayacağı bir söz söyleme. Zira böyle yapman fitneye düşmelerine sebep olur” diyerek telkinde bulunmuştur. Yine Peygamber Efendimiz; Hz Ali’ye “İnsanlara anladıkları şeyleri söyleyin, anlamadıklarını da bırakın. Siz Allah ve Rasûlü’nün yalanlanmasını ister misiniz?”  buyurmuş ve daha bir çok hadislerde de bu konu ifade edilmiştir.
Şu nokta çok mühimdir ki İnsan kalbi rahmanı sırlara alıcı olduğu gibi, şeytani vesveselere de açık bulunmaktadır. İkisini ayırt edemeyen kişiler aldanır ve aldatılan.  Kendilerini de felakete sürüklerler.
Facebook adresimiz

5 Comments

Add Yours →

hocam sevdiğim adamı elinde çiçekle kapımda görünce çok şaşırmıştım sizin sayenizde geri geldi çok şükür

Bir cevap yazın