Medyum Zaher - 2020

İSVEÇTEKİ MEDYUMLAR

İsveçteki Medyumlar

 

İsveçteki medyumlar modern dünyada meydana gelen gelişmelerin rağmen insanlar bazı toplumsal problemlerden kaçmak için veya sorunlara çareler bulmak için bir yoluna başvururlar. Geçmiş çağlardan beri devam eden bu durum günümüzde de popülaritesini kaybetmemiştir. İnsanların birbiriyle olan ilişkileri veya doğayla arasındaki mücadeleyi farklı yollarla bulma arayışına girmişlerdir.

 

Doğaüstü güçleri kullanarak bireylerin oluşturduğu veya doğanın meydana getirdiği tehditlere karşı bir önlem aracı olarak görülmüştür. Doğaüstü güçleri kullanarak insanlar karşısında bir güç elde etmeyi amaçlayan kişiler bu yolla başkalarına zarar verebilmektedir. İnsanları maddi ve maneviyat olarak sömürüldüğü açık bir gerçekliktir. Bu gerçeklikten yola çıkarak büyü yapanların insanlık yararına yaptığını söylemek yanlıştır. Evrenin sırlarını ve insan benliğinin gizli yönlerine hakim olmak için bugünkü gelişmeleri kullanmak daha doğrudur.

 

 Cadılık

 

İlk çağlardan beri devam eden büyü Orta çağda farklı bir boyuta gelmiştir. Bu çağda meydana gelen siyasi gelişmeler toplumsal hayatta köklü değişiklikleri ortaya çıkarmıştır. Toplumsal hayatta meydana gelen değişiklikler özellikle dinin toplum üzerindeki etkisini artmasıyla skolastik düşünce yaygınlık kazanmıştır.

 

Kilisenin gücünün hat safhada olduğu dönemde pozitif bilimlerde gerilemeler olmuştur. Bu durumdaki insanlar farklı bir arayışa girmişlerdi. Bu arayışların başında doğaüstü güçlerden özellikle büyücülük önem kazanmıştır. Ağır cezalara rağmen büyücülük bu dönemde kullanılmıştır. Engizisyon mahkemelerinde yargılanan ve özellikle kadınlardan oluşan cadı veya büyücü ithamıyla ağır cezalar almışlardır. Sadece ortaçağda Hristiyan inancına değil tüm semavi dinlerde büyücülük günah kabul etmiştir.

 

 İsveç’te Büyücülük

 

Yapılan araştırmalarda İsveçte büyü yapan hocalar bulmak son derece güçtür. Çeşitli sorunlarla İsveç medyumları bulmak için arayış içinde kişiler mevcuttur. Medyumlara gitme ihtiyacı duyan kişiler İsveçte büyü yapan hocalar aramaktadır. Bu sorunların başında özellikle evine karşı ilgisiz kalan eşler için İsveç medyumları aranıyor.

 

​​​​​​​Bunun dışında kendisine büyü yapıldığını hissine kapılan kişilerde tam tersi bir durumda davranarak İsveçte büyü bozan hocalar bulmak ister. İsveçte büyü bozan hocalar bulmak imkansızdır. Buna rağmen her nerede olursa olsun büyücülük birçok kesim tarafından hoş kabul edilmez. Çünkü bu durum kişilerin iradesi dışında farklı bir yöne çevirdiği için günah olarak kabul edilir. Olumlu gibi görünen bu durum aslında olumsuzdur.

Facebook adresimiz

Bir cevap yazın