Medyum Zaher - 2020

EBCED NEDİR

Ebced nedir

Ebced nedir cevabı şöyledir. Arapça kökenli bir hesaplama yöntemidir. Cifr ile ilişkilendirilen ebced aslında bir çeşit numaroloji ürünüdür. Arapçada bulunan her harf belirli bir sayıya denk gelecek şekilde Ebced Tablosuna yerleştirilir ve bazı özel işlemlerde kuranın ve matematiğin birleştiği ebced kullanılarak kişinin istediği amaca ulaşılır.

Cifr nedir?

İleride gerçekleşecek olayları değişik metotlarla öğrenme ilmidir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Cifr ilmi isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Ebced hesabının kullanım alanları

Dini bir işlem ile sonuca ulaşmayı hedefleyen medyumların en çok kullandığı ilimlerden birisidir ebced. Medyumların yaptığı neredeyse her şey ebced hesaplaması yardımıyla yapılır. Vefk, muska, büyü, tılsım gibi akla gelebilecek neredeyse her şey için kullanılabilir. Bunların yanı sıra tarih belirlemek için ya da gelecekte olması muhtemel şeyler için de bu hesaplama yöntemi kullanılır.
Fars ve Türk tarihinde de bu hesaplama yöntemine çoğu zaman başvurulmuştur. Buna en büyük örneği İstanbul’un fetih tarihinin bulunması ile verilebilir.

Zamanının önde gelen ebced alimleri İstanbul’un fetih tarihini öğrenmek için Âhirûn (Âhirûn kelimesi Osmanlıcada sonlar anlamına gelmektedir. İstanbul’un fethi bir çağın sonunu temsil ettiği için bu kelime kullanılmıştır) kelimesini hesaplamışlardır. Âhirûn kelimesini oluşturan Arapça harfler Elif+gayn+ra+vav+nun harfleridir. Bu harflerin toplamı (1+600+200+6+50) 857 ediyor. Hicri olarak 857 olan tarih miladi olarak 1453 yılına tekabül etmektedir.
Tarihte yazalar tarafından da bolca bu hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Bazı yazarlar kendi yazılarında o yazıyı yazdıkları tarihi ya da o tarihte geçen bir olayı ebced nedir anlatıyorlarsa o olayın gerçekleştiği tarihi ebced hesabı ile yazılarına saklamışlardır. Buna verebileceğimiz örnek ise Kanuninin Bağdat’ı fetih etmesi üzerine fuzulinin ona yazdığı mısraları örnek gösterebiliriz.

Ebced Tablosu

Bu tabloyu paylaşıp Arapça olarak her harfin denk geldiği sayıyı söylemeden önce belirtmekte fayda var ki bu sayıları kullanarak gelecek tahmininde bulunmamanızı, normalde bir medyumun yapması gereken işlemlere bu bilgiler ile kendiniz yapmaya kalkışmamanızı tavsiye ederim. Şayet gelecek tahmini için kullanılması geleceğiniz konusunda yanlış bilgi edinmenize yanlış tahmin yapmanıza neden olabilir. Vefk, büyü gibi bir işleme kalkışmanız ise o işlemi yapmayı geçin size musallat olunmasına bile sebebiyet verebilir. Lafı daha fazla uzatmadan her harfin denk geldiği sayıyı sizlerle paylaşıyorum.
Elif: 1, Be: 2, Cim: 3, Dal: 4, He: 5, Vav: 6, Ze: 7, Ha: 8, Tı: 9, Ya: 10, Kef: 20, Lam: 30, Mim: 40, Nun: 50, Sin: 60, Âyn: 70, Fe: 80, Sad: 90, Kaf: 100, Rı: 200, Şın: 300, Te: 400, Se: 500, Hı: 600, Zel: 700, Dad: 800, Zı: 900, Ğayın: 1000

5 Comments

Add Yours →

Bir cevap yazın