Medyum Zaher - 2020

CİNLER ALEMİ NEDİR?

Cin

Bu başlığımızın altında cinler alemi nedir, hocaların cin yardımcıları var mıdır ve alem i cin hakkında konuşacağım siz değerli kardeşlerime bu konularda ufak bilgiler vereceğim.

Cin nedir?

Tıpkı insanlar gibi yaşayan doğup büyüyüp ölen paranormal varlıklardır. İçerisinde bulunduğumuz bu 4 boyutlu ortamın dışında bulunurlar zamandan ve mekândan bağımsız hareket edebilecek derecede hızlara sahiptirler. Bu sebepten ötürü onları gözle göremeyiz. Çünkü bu yüksek hız insanlara zarar verebilir düşüncesi ile farklı bir boyutta biz insanların göremediği bir boyutta yer alırlar.

Bu boyutu görmenin ya da iletişime geçmenin bir yolu var mı?

Böyle bir şey sıradan bir insan için imkansıza yakın bir ihtimaldir. Paranormal olarak üst düzey yeteneğe sahip kişilerce bu boyutu görülmekten çok hissedilebilir ve iletişime geçilebilir.

Bu canlılardan bir konu hakkında yardım alınabilir mi?

Paranormal olarak güçlü üst düzey yeteneğe sahip kişiler medyumlardır medyumların bu yetenekleri kullanarak cinleri kullandığı ve istenilen bir konuda yardım edebildiği bir gerçektir. Ancak tekrar belirtiyorum sıradan bir şahıs gelip alem-i cinden bir cin çağırırsa o kişiye istenilen konuda yardım etmek cinler alemi nedir bir yana dursun o kişiye musallat olurlar. Yani yararlarından çok zararlarına sebep olur bu durum.

Peki, bu canlılar nasıl insanlar gibi yaşarlar, insanlarla benzerlikleri nelerdir?

Bu canlılarda insanlar gibi doğar büyür ve ölürler. Onların da cinler alemi nedir cinsiyetleri vardır bizim kullandığımız üç harfli terim erkekleri için kullanılan terimdir dişileri için peri denilmektedir. Bu süreçte tıpkı bizler gibi bir topluluk halindedirler kabileler olarak yaşarlar. Bu kabileler birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler.
Yemek yerler, uyurlar, dini olarak kendilerince bir inancı ya da görüşü vardır. Aslında farklı bir boyutta da yer alsalar bizim evrenimizde bulunurlar sadece bize her istediklerinde zarar veremeyecekleri ruhsal bir düzlemde bulunurlar ama onlar da sizinle aynı yerde yaşarlar. Yani aslında bir cin ev arkadaşınız olabilir.

Cinler ne yer, nerede uyur ve yaşarlar, dini olarak düşünceleri nelerdir, hangi kabileler vardır?

Ne yer konusunda net bir cevap verebilmemiz mümkün değil. Kimi cin pislik yer kimisi leşlerle beslenir. Kimi cin insan enerjisini emerek üstünden beslenerek kendisine gerekli enerjiyi sağlar. Kimisi çiğ et yer.
Nerede uyudukları ve yaşadıkları ise içerisinde bulundukları kabileye göre farklılık gösterir. Kimisi banyoda tuvalette yaşar ve uyurlar. Kimisi ormanların derinliklerinde yaşar ve uyur. Kimisi bataklıkta yaşar. Kimisi bir mağarada yaşar. Kimisi terk edilmiş bir kulübede ya da evde yaşar. Durum bulunduğu kabileye mensup olduğu dine göre farklılık gösterir.

Facebook adresimiz

1 Comment

Add Yours →

gerçekten sonuç alan bir sürü kişi varmış uzun zamandır sizi araştırıyorum hocam

Bir cevap yazın